Andreu Solar

Actualitat

16 de maig de 2022

Comunitats energètiques i indústria 4.0

Les comunitats energètiques proporcionen beneficis mediambientals, econòmics i socials entre els membres que la conformen. La clau és organitzar-se per produir, passar-se a l’autoconsum, gestionar i emmagatzemar la mateixa energia.

Per avançar cap a una transició energètica més sostenible i posar fi al canvi climàtic cal apostar per un model energètic que prioritzi l’estalvi i l’eficiència energètica, posant el focus en les energies netes, la innovació energètica i la tecnologia conscient. La indústria té un pes important a l’hora de treballar per aquest canvi de model cap a les energies renovables, ja que consumeix aproximadament un quart de l’energia total consumida a Catalunya. És un sector que té moltes possibilitats de producció d’energia i emmagatzematge a causa de la capacitat d’espais disponibles per poder fer grans instal·lacions solars, fotovoltaiques o tèrmiques, potenciant sinergies per a poder fer-ho de forma comunitària aprofitant al màxim les possibilitats.

En aquest context, les comunitats energètiques estan agafant protagonisme. Es tracta d’una nova manera de generar, consumir i gestionar l’energia, a partir de plaques solars fotovoltaiques o altres sistemes renovables d’energia tèrmica o eòlica, a través de la cooperació de la ciutadania, l’administració i les empreses. Això ens permet la creació d’un sistema energètic descentralitzat, just, eficient i col·laboratiu. Les comunitats energètiques ens aporten beneficis econòmics, socials i ambientals al territori: un avantatge econòmic en forma de factura energètica reduïda i tenir cura del medi ambient, amb una clara aposta per les fonts renovables. D’aquesta forma, no es tracta només del fet que l’origen de l’energia sigui renovable, sinó que requereix la participació conscient dels ciutadans. Aquesta és, precisament, la base d’una comunitat energètica: promoure l’ús d’energies renovables d’una manera participativa.

Les comunitats energètiques són un nou enfocament en la generació i consum d’energia, un mecanisme clau per avançar cap a la transició energètica. En definitiva, són el futur.

 

Eva Salvat
Periodista