Andreu Solar

Actualitat

22 d'abril de 2022

De l’energia fòssil a l’energia neta

 

És obvi que durant un llarg període de temps no podrem subsistir sense petroli, gas i carbó, però hem de passar del model basat en els combustibles fòssils a un model més productiu i eficient, basat en les energies renovables i netes. Només tenim un planeta i no el podem perdre.

El món depèn dels combustibles fòssils

Gran part de la generació d’energia prové del petroli, el gas natural i el carbó. La societat els necessita per subsistir. Però són finits, i no podem continuar abusant d’ells. La bona notícia és que al nostre país posseïm alguns dels majors recursos mundials d’energia renovable. Tenim molt de potencial en energia solar, eòlica i geotèrmica. I hem d’aprofitar-ho. Cal passar d’un model basat en combustibles fòssils a un de basat en fonts energètiques més netes i productives. Pel bé de la societat, i del planeta.

El conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna ha alterat i afectat greument la política energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Rússia és l’exportador més gran de gas natural del món i el segon major productor, només per darrere dels Estats Units. El país rus també és un dels tres majors productors de cru, després d’Aràbia Saudí i els Estats Units. Rússia és el principal proveïdor de la Unió Europea i són molts els països que depenen d’aquest a l’hora d’importar gas. Però Espanya és diferent. Es troba entre els països que més gas importen, no obstant això, no l’importa de Rússia, sinó d’Algèria, i en els últims mesos dels Estats Units. El país americà s’està consolidant com el principal exportador de gas natural a Espanya.

Amb això vull dir que la dependència actual del gas rus és preocupant. I fruit del conflicte bèl·lic i l’augment del consum, la situació s’ha tensat. És necessari acabar amb aquesta dependència i accelerar la transició energètica cap a les renovables i les emissions zero. Cal un canvi global en la forma que tenim de consumir, i això implica al sector energètic. Hem de ser creatius i competitius, i aconseguir que el cent per cent de l’energia provingui de fonts renovables. Hi ha molt camí per fer.

 

Eva Salvat, periodista