Andreu Solar

Actualitat

15 de juny de 2022

Eficiència energètica i energies renovables, la clau per un futur sostenible

 

La reducció de l’ús de l’energia, l’aposta per electrodomèstics eficients i els hàbits de consum responsables són factors clau per accelerar l’avenç cap a un futur més sostenible. Qualsevol canvi, per petit que sigui, és un gran avenç.

En un context de desenvolupament sostenible, l’eficiència energètica és una de les maneres més rendibles per combatre el canvi climàtic, reduir els costos de l’energia i millorar la competitivitat i productivitat. Com ho indica el seu nom, l’eficiència energètica es refereix a l’ús eficient de l’energia. Això vol dir que hem d’aprofitar els recursos energètics de manera intel·ligent per a assolir, dia a dia, una major eficiència energètica.

Mai deixarem de consumir energia perquè la necessitem per a viure. Però sí que en podem fer un ús més racional i consumir de manera més responsable i sostenible. Vivim en un entorn privilegiat, depèn de nosaltres mantenir-lo o destruir-lo. Una bona manera és optar per les energies renovables i adquirint bons hàbits de consum energètic. No es tracta de disminuir la qualitat de vida, sinó de millorar-la. A la llar, podem començar per substituir les bombetes incandescents per llums de baix consum; utilitzar electrodomèstics eficients i de poca contaminació (A+++); desconnectar els aparells elèctrics, posar termòstats, aïllar portes, finestres i sostres, reduir la temperatura de l’aigua de la caldera, invertir en panells solars per generar electricitat, etc. Les petites accions són essencials per fomentar l’estalvi energètic a casa.

Una altra de les característiques de l’eficiència energètica és l’aprofitament de les energies renovables, ja que aporten importants beneficis socioeconòmics i són una pedra angular del desenvolupament sostenible. La llum del sol, l’aigua i el vent són fonts inesgotables i segures, lliures d’emissions de diòxid de carboni. Així doncs, hem d’apostar per elles, per les energies renovables (hidràulica, solar, eòlica, geotèrmica) que ens permeten produir energia tot reduint l’impacte mediambiental.

A Catalunya, l’energia solar és considerada l’energia verda més rendible i assequible, ja que vivim en un dels països amb més hores de sol anuals i que major rendiment energètic pot generar. En un futur, l’autoconsum i la producció de la mateixa energia mitjançant plaques solars a les llars i empreses serà pràcticament obligatori, perquè les instal·lacions solars són essencials per a un desenvolupament sostenible, afavoreixen la transició energètica i ajuden a lluitar contra el canvi climàtic, ja que no consumim combustibles fòssils.

 

Eva Salvat

Periodista