Andreu Solar

Actualitat

6 de març de 2024

El Grup Andreu celebra els primers vint anys de la seva història

El Grup Andreu u00e9s un conjunt d’empreses especialitzades en el manteniment industrial, ubicada al Polu00edgon Industrial de Valls, celebra els seus primers vint anys.

El Grup Andreu l’integren les empreses Andreu Manteniment Industrial, AMOC2016, Andreu Solar, i PIMEM.

L’empresa ha preparat un acte de celebraciu00f3 al restaurant vallenc Casa Fu00e8lix per al pru00f2xim 8 de maru00e7.

Valls, 6 de maru00e7 de 2024El Grup Andreu, conjunt du2019empreses especialitzades en el manteniment industrial, ubicada al Polu00edgon Industrial de Valls, celebra els seus primers 20 anys. El Grup Andreu u00e9s un grup d’empreses industrials format per l’empresa matriu Andreu Manteniment Industrial, AMOC2016, Andreu Solar, i PIMEM. Integrada per mu00e9s de 100 persones i amb un volum de facturaciu00f3 superior als 9 milions du2019euros, el Grup Andreu es consolida com una empresa de referu00e8ncia en el sector industrial.

Tot plegat va comenu00e7ar quan el 10 de maru00e7 de 2004, Jordi Andreu Ribas i alguns associats decideixen muntar Andreu Manteniment Industrial, SL, al poble de Picamoixons (Alt Camp) per donar servei de manteniment, elu00e8ctric i mecu00e0nic principalment, a algunes empreses industrials de la comarca. L’empresa va anar creixent amb comandes pru00f2ximes fins a fer-se un nom al mercat. L’any 2011 accepta encu00e0rrecs per a Volkswagen i altres empreses del sector de l’automociu00f3 a Alemanya.

Posteriorment, treballa en projectes per Porsche, tambu00e9 d’automociu00f3 i per Airbus, empresa del sector aeronu00e0utic europeu, ubicada a Franu00e7a. Tambu00e9 aquests anys intensifica la seva presu00e8ncia a empreses com Mahle, Europastry, Gomu00e0-Camps, Lear Corporation, etc. Actualment, u00e9s l’empresa insu00edgnia del Grup Andreu. Es dedica al disseny, desenvolupament i posada en marxa de tota mena de processos industrials.

L’any 2016 es crea AMOC2016, una empresa especialitzada per fer-se cu00e0rrec de les tasques de manteniment i muntatge mecu00e0nic, aixu00ed com del disseny i construcciu00f3 de projectes amb tecnologia pru00f2pia.

L’any 2018 s’integra al Grup Andreu l’empresa familiar vallenca Escoda especialitzada en instalu00b7lacions elu00e8ctriques.

Amb l’impuls de l’energia solar, l’any 2019 es posa en marxa Andreu Solar, especialitzada en projectes i instalu00b7lacions fotovoltaiques i d’autoconsum per a empreses, colu00b7lectius i particulars.

Continuant amb el seu creixement, l’any 2023 s’integra al Grup Andreu l’empresa PIMEM, fundada el 1997 i ubicada a Terrassa, que es dedica a la producciu00f3 de cablejats industrials seriats, cablejats especials, muntatges electru00f2nics seriats, dissenys elu00e8ctrics.

El mateix any 2023 tambu00e9 s’integra l’activitat de DAXA TECNOLOGIES SL, empresa especialitzada en l’automatitzaciu00f3 i robu00f2tica de tota mena de processos industrials. Aquesta empresa fou fundada l’any 2006 a Valls i es va integrar al Grup Andreu amb l’objectiu de consolidar l’u00e0rea d’automatitzaciu00f3 amb l’ajuda dels anys d’experiu00e8ncia de DAXA i tot el seu equip humu00e0.

Tota aquesta suma de coneixement, du2019experiu00e8ncies i u00e8xits ha permu00e8s al Grup Andreu consolidar-se com a referent en el sector industrial.

Un dels pilars fonamentals d’aquest u00e8xit indiscutible u00e9s el seu extraordinari equip humu00e0, una plantilla altament qualificada que fa possible l’excelu00b7lu00e8ncia en la realitzaciu00f3 de tota classe de projectes.

Amb una experiu00e8ncia de dues du00e8cades, l’empresa ha aconseguit reunir professionals apassionats i dedicats que comparteixen el mateix compromu00eds amb la qualitat i l’eficiu00e8ncia en cada tasca que emprenen.

Aquesta dedicaciu00f3 es tradueix en la capacitat de desenvolupar projectes de gran complexitat amb una destresa i precisiu00f3 excepcionals.

Celebrem els nostres primers vint anys amb la ilu00b7lusiu00f3 del primer dia.

Totes les persones que formem el gran equip humu00e0 de les empreses del Grup Andreu, amb els nostres clients com a objectiu i amb els nostres proveu00efdors i amics com a estu00edmul, us volem agrair que hu00e0gim estat capaces, juntes, de tirar endavant aquest meravellu00f3s projecte.

Moltes gru00e0cies!