Andreu Solar

Actualitat

13 de juny de 2022

El Sol ja produeix més electricitat que el gas

energia solar andreu solar

 

La Xarxa Elèctrica d’Espanya, l’operador del sistema elèctric nacional, va fer el balanç del mes de maig i el resultat és que el Sol va generar més electricitat (17,9% del total) que les centrals de cicle combinat que cremen gas natural (17%). Més encara, la termosolar i la fotovoltaica han generat al maig a Espanya gairebé tanta electricitat (els 17,9 punts susdits) com la nuclear (18,5). 

Durant el mes de maig, hi ha hagut un empat entre les tecnologies netes i les brutes de generació d’electricitat. El 49,8% de l’energia ha estat produïda gràcies al Sol, el vent, l’aigua, les ones i la biomassa, mentre que el 50,2% restant s’ha produït a través del carbó, els derivats del petroli, el gas natural i l’urani.

En l’acumulat anual, de l’1 de gener a 31 de maig, les fonts netes, renovables, han estat responsables del 44,9% de la generació d’electricitat, mentre que les centrals emissores de gasos d’efecte d’hivernacle (cogeneració, cicle combinat, carbó i tèrmiques diverses) i les productores de residus de vida mil·lenària com la nuclear, han produït el 55,1.

 

Font de la notícia: energias-renovables.com