Andreu Solar

Actualitat

14 de febrer de 2022

Energia sostenible per a tothom


L’energia és fonamental per a gairebé tots els grans desafiaments i oportunitats a què s’enfronta el món actualment.

En l’actualitat, el 13% de la població mundial encara no té accés a serveis moderns d’electricitat, i més de 3.000 milions de persones cuinen amb combustibles fòssils contaminants, com el carbó, el petroli i el gas. Aquests gasos influeixen en el canvi climàtic i en el benestar de les persones.

L’energia representa el 60% de les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle. El setè Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides busca garantir l’accés universal a serveis energètics assequibles, confiables i moderns, així com augmentar substancialment el percentatge de l’energia renovable en el conjunt de fonts energètiques. Per al 2030, l’ONU també aspira a duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica, augmentar la cooperació internacional per a facilitar l’accés a la recerca, la tecnologia i les infraestructures relatives a l’energia neta, especialment als països en desenvolupament.

Afortunadament, la situació ha anat millorant en els últims anys gràcies a la instal·lació de panells solars, energies hidroelèctriques i eòliques. No obstant això, el problema continua latent i afectant greument al planeta. Cal que entre tots contribuïm al canvi. És el moment d’actuar!