Andreu Solar

Actualitat

3 d'agost de 2022

Les mesures d’estalvi energètic. Com ens afecta?

El Consell de Ministres aprova les mesures sobre la climatització de botigues, centres comercials, oficines i transports: on s’aplica, sancions i excepcions.

 

Amb la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquest dimarts 2 d’agost, s’han conegut més detalls sobre el pla de xoc que estableix limitar la temperatura en interiors a 27 ºC a l’estiu i 19 ºC a l’hivern, obliga a tenir sistemes de tancament automàtic de portes als establiments i exigeix apagar la il·luminació d’aparadors i d’espais públics a partir de les deu de la nit.

On s’aplicarà la limitació de temperatures?
La temperatura mínima de 27 ºC a l’estiu i la màxima de 19 ºC a l’hivern s’aplicarà a l’interior d’edificis i locals destinats als següents usos:

 • Administratiu: oficines, vestíbuls i zones d’ús públic.
 • Comercial: botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i altres espais similars.
 • Llocs de concurrència pública: centres culturals (teatres, cinemes, auditoris o sales d’exposicions); espais on es facin espectacles públics i activitats recreatives; establiments de restauració (bars, restaurants i cafeteries) i infraestructures destinades al transport de persones (estacions i aeroports).

Quins llocs estan exempts d’aplicar la regulació de temperatures?

 • Centres de formació: escoles, universitats i llars d’infants.
 • Centres sanitaris o hospitalaris.
 • Perruqueries.
 • Bugaderies.
 • Gimnasos.
 • Mitjans de transport en si: trens, avions, vaixells…
 • Altres recintes que justifiquin la necessitat de mantenir condicions ambientals especials, com les cuines dels restaurants o les zones de congelat dels supermercats.
 • Les habitacions dels hotels són de regulació privada i no cal aplicar-hi la limitació de temperatures. En canvi, sí que s’ha d’aplicar a la resta d’espais de l’hotel, com el restaurant, la cafeteria o els espais comuns.

Quina és la vigència de les mesures?

La mesura entra en vigor set dies després d’haver-se publicat al BOE, és a dir, el dimarts 9 d’agost i  estarà en vigor fins a l’1 de novembre del 2023.

Hi haurà sancions per a qui incompleixi la limitació de la temperatura?

Sí. Les multes són de fins a 60.000 euros per a les infraccions lleus; de fins a 6 milions per a les greus, i de fins a 100 milions d’euros per a les infraccions molt greus.

S’haurà d’informar de la limitació de la temperatura?

Als edificis on hi hagi limitació de la temperatura, a partir del 2 de setembre hauran de tenir cartells o pantalles que informin de les mesures que apliquen que contribueixen a l’estalvi energètic. Els cartells hauran de ser visibles des de l’entrada o l’accés a l’edifici.

Cal que hi hagi termòmetres visibles pels usuaris dels edificis que indiquin la temperatura i la humitat de l’espai.

A partir del 30 de setembre del 2022 s’haurà d’apagar la il·luminació dels aparadors a les 10 de la nit

L’obligació s’aplicarà exclusivament a la il·luminació d’aparadors i edificis públics que a aquella hora estiguin desocupats. La il·luminació ornamental de monuments no s’haurà d’apagar, excepte si es tracta d’edificis públics on no hi hagi gent en aquella hora. Els llums nadalencs no s’inclouen entre els espais que caldrà que estiguin apagats a partir de les deu de la nit.

On s’aplica l’obligació de tenir sistemes de tancament de portes?

L’obligació de disposar d’un sistema de tancament de portes adequat s’aplicarà als mateixos edificis i locals on hi hagi la limitació de la temperatura.

L’única excepció són aquells edificis o locals en què la legislació de seguretat impedeixi complir-ho.

Els locals on s’apliqui aquesta obligació hauran d’adaptar-se abans del 30 de setembre d’aquest any. La mesura no té data de finalització.

Caldrà que es faci una revisió als edificis climatitzats?

Els edificis que hagin fet l’última revisió de la instal·lació tèrmica abans del gener del 2021 hauran de fer una revisió extraordinària abans del 31 de desembre. D’aquesta manera, tots els edificis amb un consum de climatització rellevant hauran superat una revisió en els darrers dos anys.

Per executar les obres de millora energètica als edificis de les administracions públiques es podran aplicar procediments de contractació d’urgència.

Per a més informació consulteu aquests enllaços:

https://www.ccma.cat/324/la-lletra-petita-de-les-mesures-destalvi-energetic-on-saplica-sancions-i-excepcions/noticia/3178452/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12925.pdf
https://www.ccma.cat/324/limitar-laire-condicionat-i-la-calefaccio-les-mesures-de-sanchez-per-estalviar-energia/noticia/3178386/