Andreu Solar

Actualitat

3 de maig de 2021

Més de 4.400 sistemes d’autoconsum amb plaques fotovoltaiques instal·lades a Catalunya

sistemes d'autoconsum · sistemas de autoconsumo

L’estiu del 2020 Catalunya ja comptava amb 4.474 instal·lacions d’autoconsum a partir de panells solars, que produeixen un total de 55,85 megawatts.

Va ser durant el 2019 quan l’augment d’aquest tipus d’instal·lacions va ser notable, quan cada trimestre que passava el nombre d’instal·lacions augmentava un 52% trimestralment, segons dades de l’Observatori de l’Autoconsum a Catalunya.

El municipi amb major penetració de sistemes solars és Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), que disposa de 12 per cada 1.000 habitants.

La majoria d’aquests panells són per a ús domèstic. El 73% té una potència igual o inferior a 5 quilowatts, mentre que només el 7,2% té una capacitat que supera els 25 quilowatts, associats al sector industrial o de serveis.

sistemes d’autoconsum

sistemes d’autoconsum