Andreu Solar

Actualitat

5 de juliol de 2022

Què són les comunitats energètiques?

 

Les comunitats energètiques poden dur a terme múltiples activitats: produir, consumir, emmagatzemar, compartir o vendre energia. Així doncs, podem imaginar una comunitat de veïns, el vostre barri o un polígon industrial i que tots ells tinguessin com a objectiu principal beneficiar-se col·lectivament de les mateixes instal·lacions de generació o altres mesures situades entorn d’aquesta comunitat.

 

Quins avantatges tenen les Comunitats energètiques?

El principal avantatge seria l’aprofitament de la capacitat de generació elèctrica o tèrmica, una millora de l’eficiència energètica o un desenvolupament de sistemes de mobilitat sostenible, amb potencial per a un desenvolupament de la gestió de la demanda en futur.

Proporcionen als ciutadans un accés just i fàcil a recursos locals d’energia renovable i altres serveis energètics o de mobilitat, podent beneficiar-se d’inversions en aquests.

Els usuaris podran prendre el control i tindran una major responsabilitat per a l’acte-provisió de les seves necessitats energètiques.

S’evita la dependència sobre les companyies elèctriques convencionals i s’augmenta la competitivitat en la indústria.

Es creen oportunitats d’inversió per a ciutadans i negocis locals.

Oferir a les comunitats la possibilitat de crear ingressos que es generen i romanen en la mateixa comunitat local, augmentant l’acceptació del desenvolupament d’energies renovables locals.

Facilitació d’integració d’energies renovables en el sistema a través de la gestió de la demanda.

Els beneficis ambientals són importants, amb una disminució de l’energia consumida, un augment d’energia renovable distribuïda o una reducció dels combustibles fòssils utilitzats, així com els socials, amb l’apoderament ciutadà, la creació d’ocupació local, la creació d’un teixit comunitari o la reinversió dels beneficis de l’activitat en els aspectes prioritaris per a la comunitat.

 

Definició de les Comunitats d’Energies Renovables o Comunitats energètiques

Es defineixen les Comunitats d’Energies Renovables com a “entitats jurídiques basades en la participació oberta i voluntària, autònomes i efectivament controlades per socis o membres que estan situats en les proximitats dels projectes d’energies renovables que siguin propietat d’aquestes entitats jurídiques i que aquestes hagin desenvolupat, els socis o els membres de les quals siguin persones físiques, pimes o autoritats locals, inclosos els municipis i la finalitat primordial dels quals sigui proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres o a les zones locals on operen, en lloc de guanys financers.” Per tant, aquestes comunitats poden basar-se en instal·lacions de qualsevol vector energètic, sempre que sigui renovable.

 

En aquest altre article sobre les comunitats energètiques i la indústria 4.0, trobareu més informació del paper que juguen aquestes comunitats amb la transició energètica.

 

Font: IDAE