noia-sofa.jpg
Andreu Solar

FAQs

faq

FAQs

Respostes que et poden interessar

Si no trobes el que estàs buscant, contacta amb nosaltres, ens encantarà ajudar-te amb tot el que necessitis.

En què consisteix l'autoconsum?

Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la producció d’electricitat per al consum propi. En l'àmbit domèstic es fa principalment amb instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petita potència, que es pot emmagatzemar en bateries o al vehicle elèctric.

Quins són els avantatges de l'autoconsum?

L’autoconsum té diversos avantatges socials, energètics, ambientals i econòmics, tant des d’un punt de vista global com des d’un punt vista particular del consumidor i del sistema elèctric.

Quin preu té?

Els preus de la tarifa 2.0TD

Els organismes reguladors ja han publicat els nous peatges i càrrecs definitius.

Els preus de la potència i de l’energia per a la tarifa 2.0TD, que començaran a aplicar a partir de l’1 de juny de 2021.

*Font: Somenergia

Puc vendre l'energia que em sobra?

Sí, l'excedent d'energia que no s'utilitza es pot vendre a l'empresa comercialitzadora si la instal·lació ho permet.

En aquest cas, es pot obtenir un benefici econòmic mitjançant 2 opcions:

  1. Vendre-la al mercat elèctric (per la qual cosa cal estar donat d’alta com a productor i complir tota la reglamentació que la llei del sector elèctric estableix en aquest cas).
  2. Sol·licitar una compensació, per la qual cosa cal acollir-se a un mecanisme de compensació simplificat (també anomenat “factura neta”). Aquest mecanisme, desenvolupat en el Reial Decret 244/2019, permet, en determinats casos d’instal·lacions de fins a 100 kW de potència instal·lada, compensar de forma mensual en la factura els excedents amb el consum, sense necessitat d’estar donat d’alta com a productor i sense exercir activitat econòmica.

M'agradaria fer el canvi a l'energia solar però crec que la meva teulada és massa vella. Què hi puc fer?

Contacta amb nosaltres i un tècnic farà una visita presencial per analitzar si la seva teulada és adequada per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Quines ajudes puc obtenir per invertir en energia solar?

Hi ha moltes ajudes i subvencions per instal·lar plaques solars per tot el territori.

Aquestes ajudes són gestionades per organismes diversos a diferents nivells, generalment d’àmbit municipal o autonòmic, però també poden ser provincials o nacionals.

No existeix un buscador unificat per consultar les ajudes i subvencions disponibles, per això, el més adequat és informar-se preguntant a l’ajuntament i a l’organisme autonòmic encarregat en matèria d’energia.

Si contractes la instal·lació a Andreu Solar, et facilitarem els tràmits corresponents, perquè no t'hagis de preocupar de res més que estalviar i ser autònom energèticament.

Quines bonificacions fiscals existeixen?

Segons el municipi podràs disposar de bonificacions fiscals de l'impost sobre béns immobles (IBI) a aquells propietaris que hagin instal·lat durant l'exercici anterior sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia solar, sense que fos obligatori legalment.

Aquestes bonificacions estan recollides a les ordenances fiscals de l’IBI de cada municipi. 

A Andreu Solar ens encarregarem de gestionar els tràmits perquè tu no et preocupis de res.

Què passa als panells solars quan plou o cau pedra?

Els panells solars tenen una garantia i resisteixen contra possibles fenòmens meteorològics adversos, com pluges intenses i calamarsa. 

Té sentit que em passi a l'energia solar si el meu consum és majoritàriament de nit?

Les bateries poden emmagatzemar l'energia produïda durant un temps, per tal de consumir-la quan la necessitis.

Tot i això, a Andreu Solar t'aconsellarem com utilitzar els aparells i conjunt d'elements elèctrics de casa teva per tal d'optimitzar els recursos obtinguts.

És viable tècnicament?

Sí. En l'àmbit domèstic consisteix bàsicament en instal·lacions fotovoltaiques de petita potència, una tecnologia ja àmpliament provada, fàcil d’instal·lar i mantenir.

És legal? Com es legalitzen les instal·lacions?

La tramitació d’una instal·lació d’autoconsum es fa a 2 nivells.

  1. D’una banda, abans d’iniciar les obres de la instal·lació, cal fer el tràmit municipal corresponent amb l’ajuntament en qüestió. En aquest sentit, cal destacar que el model d’ordenança tipus que s’ha impulsat des de l’ICAEN i que s’ha aprovat en el marc de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic, proposa un tràmit molt simplificat de comunicació prèvia per a les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic. Podeu consultar el contingut d’aquest model d’ordenança a l’apartat “Autoconsum fotovoltaic al món local”.
  2. D’altra banda, hi ha el tràmit de seguretat industrial i energètic amb l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya, que en aquest cas és la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera.
    Enllaç al tràmit del canal empresa.

Cal esmentar, que tot i que el responsable de fer aquests tràmits és el titular de la instal·lació, en la major part dels casos, l’empresa instal·ladora o promotora de la instal·lació és la que s’encarrega de dur-los a terme.

Qui pot instal·lar autoconsum a casa seva?

Tothom que sigui consumidor d'energia elèctrica pot generar la seva pròpia electricitat i consumir-la a casa seva. 

És obligatori disposar de bateries?

No és obligatori, però per alguns casos és interessant, ja que permeten gestionar la nostra demanda i maximitzar el nivell d'autoconsum de la instal·lació. Les bateries emmagatzemen l'energia elèctrica excedentària per utilitzar-la en moments de baixa generació. 

Cal analitzar cada cas per conèixer si és adequat econòmicament. 

Es pot carregar el vehicle elèctric?

Sí, la bateria del vehicle elèctric es pot carregar amb l'energia d'autoconsum.

Si formo part d'una comunitat de veïns, puc fer autoconsum?

Actualment, la normativa reconeix el dret a l'autoconsum compartit per més d'un consumidor i permet que els consumidors comparteixin l'energia elèctrica produïda per una o diverses instal·lacions de generació. 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Estudiem el teu cas personalment