“S” de Sostenibilitat

Andreu Solar , solucions i serveis per a un estil de vida més sostenible

Andreu Solar és una empresa dedicada a les instal·lacions fotovoltaiques que ofereix solucions i serveis per a un estil de vida més sostenible.

Amb un enfocament en la sostenibilitat, Andreu Solar proporciona diverses opcions per ajudar-te a reduir la teva empremta ecològica i viure de manera més eficient.

A continuació, us presentem algunes de les àrees en què Andreu Solar destaca:

Aerotèrmia

Aprofita l’energia de l’aire per a la calefacció i la refrigeració. És una opció eficient i respectuosa amb el medi ambient.

L’aerotèrmia és una tecnologia eficient i sostenible que utilitza el calor de l’aire per climatitzar i escalfar aigua.

Com l’aerotèrmia pot ajudar-te a estalviar consum d’energia:

Eficiència Energètica:

L’aerotèrmia és capaç de generar fins a 5 vegades més energia de la que consumeix. Aquesta eficiència es deu al fet que aprofita l’energia renovable present a l’aire per generar calor o fred de manera eficient.

Mitjançant bombes de calor, es pot obtenir una alta eficiència energètica i, per tant, un menor consum. Això significa que, en comparació amb sistemes convencionals, l’aerotèrmia pot reduir el consum fins a un 75%.

A més de reduir la factura energètica, l’aerotèrmia també disminueix les emissions de CO2, contribuint a la protecció del medi ambient.

Cost Mensual:

El cost mensual d’utilitzar aerotèrmia depèn de diversos factors:

Mida de la vivenda: Aquesta influirà en la quantitat d’energia necessària.

Nivell d’aïllament: Una bona aïllament pot reduir el consum.

Clima de la zona: Les condicions climàtiques afecten l’eficiència de l’aerotèrmia.

Ús del sistema: Si s’utilitza per calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.

Tot i això, en general, el cost mensual d’utilitzar aerotèrmia és menor en comparació amb altres sistemes de calefacció i climatització convencionals.

L’electricitat necessària per al funcionament del sistema és la principal despesa associada, però és considerablement menor que els sistemes tradicionals que utilitzen combustibles fòssils.

Existeixen sistemes d’aerotèrmia d’alta eficiència que permeten reduir encara més el consum elèctric.

En resum, l’aerotèrmia és una opció que no només et permet estalviar en la factura energètica, sinó que també contribueix a la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.

Consulta a Andreu Solar quina és l’opció que més et convé.

Energia solar + emmagatzematge

Amb les instal·lacions fotovoltaiques, pots generar la teva pròpia energia a partir del sol. Això no només et permet estalviar en les factures d’electricitat, sinó que també contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.

L’energia solar fotovoltaica és una opció atractiva per als propietaris d’habitatges unifamiliars que busquen una font d’energia sostenible i volen estalviar en les factures d’electricitat.

Andreu Solar t’ofereix algunes raons per les quals aquesta tecnologia pot interessar-te:

Reducció de la Factura d’Electricitat:

Les plaques solars converteixen la llum solar en electricitat. Això significa que pots generar part o tota l’energia que necessites per a la teva llar.

Reduiràs la teva dependència de la xarxa elèctrica i, per tant, la factura d’electricitat serà més baixa.

Sostenibilitat i Medi Ambient:

L’energia solar és una font renovable i neta. Utilitzar plaques fotovoltaiques contribueix a reduir les emissions de CO2 i protegir el medi ambient.

Fomentaràs la transició cap a una energia més sostenible i ajudaràs a frenar el canvi climàtic.

Ajuts i Subvencions:

Els ajuntaments ofereixen descomptes en impostos com l’Impost de Béns Immobles (IBI), impostos de construcció i taxes urbanístiques.

Pots deduir-te una part de l’IRPF per les plaques solars si compleixes certs requisits d’eficiència energètica.

El Govern espanyol també ofereix ajuts econòmics a través dels Fons Next Generation.

Inversió Inicial:

L’instal·lació inicial pot variar, però es situa aproximadament entre 4.000 i 7.000 euros per a una casa unifamiliar.

Aquesta inversió inicial es pot alleujar amb les subvencions i ajuts disponibles.

En resum, si ets propietari d’un habitatge unifamiliar i vols contribuir a la sostenibilitat, estalviar en les factures d’electricitat i reduir la teva empremta ecològica, les plaques solars són una excel·lent opció per a tu.

Demana pressupost o consulta a Andreu Solar quina és l’opció que més et convé.

Emmagatzematge d’energia solar

Per la seva naturalesa, l’energia solar no està sempre disponible per generar electricitat. Per això, és essencial tenir un mode d’emmagatzematge eficient que pugui garantir l’aprofitament de l’excedent de producció en aquelles hores en què no tinguem sol.

L’exemple més clar que tenim en l’actualitat és el de l’autoconsum fotovoltaic, en què l’excedent no s’aboca a la xarxa ni es perd, sinó que s’emmagatzema per ser utilitzat quan calgui.

Segons un estudi de la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF), les bateries de les instal·lacions d’autoconsum a Espanya van emmagatzemar el 2022 fins a 1.382 MW/hora d’energia solar, una tendència a l’alça gràcies a la millora en eficiència i preu de les bateries.

Una altra manera d’aprofitar al màxim aquesta energia sobrant és gràcies a les bateries virtuals, que et permeten acumular l’equivalent en euros dels kWh abocats a la xarxa.

Si vols capgirar a la teva energia i apuntar-te a l’eficiència energètica a través de l’energia fotovoltaica, a Endesa posem a la teva disposició la solució que millor s’ajusta al teu cas.

Aïllaments

T’ajudem a millorar l’aïllament de la teva llar per mantenir una temperatura agradable i reduir la necessitat d’ús d’energia per calefacció o refrigeració.

Millorar l’aïllament d’un habitatge unifamiliar és una inversió intel·ligent per a la comoditat, l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Andreu Solar et facilita algunes opcions per aconseguir-ho:

Aïllament de façanes:

Aïllament tèrmic: Afegir aïllament a les parets exteriors de l’edifici. Això redueix la transferència de calor entre l’interior i l’exterior.

Aïllament acústic: Si vius en una zona sorollosa, l’aïllament acústic millorarà la tranquil·litat a l’interior.

Aïllament de coberta:

Teulades i terrasses: Assegura’t que la teulada estigui ben aïllada per evitar pèrdues de calor o fred. L’aïllament de terrasses també és important.

Canvi de finestres:

Vidres dobles o triples: Redueixen la transferència de calor i soroll. Opta per finestres amb vidres aïllants.

Marc de finestra: Assegura’t que el marc estigui ben segellat per evitar infiltracions d’aire.

Instal·lació de Plaques Solars:

A més de generar energia, les plaques solars poden actuar com a aïllament al sostre o la façana.

Aerotèrmia o bomba de calor:

Aquest sistema no només proporciona calefacció i refrigeració, sinó que també ajuda a mantenir una temperatura constant a l’interior.

Aïllament de patis o terrasses:

Si tens espais exteriors, assegura’t que estiguin ben aïllats per evitar pèrdues d’energia.

Certificat d’Eficiència Energètica (CEE):

Abans de realitzar qualsevol obra, procura obtenir un CEE per avaluar l’eficiència energètica actual i identificar les àrees d’actuació.

Subvencions i Ajuts:

Consulta els programes d’ajuts disponibles a la Agència de l’Habitatge de Catalunya. (http://agenciahabitatge.gencat.cat/)  Hi ha subvencions per a la millora de l’envolupant tèrmica i altres actuacions.

En resum, millorar l’aïllament tèrmic i acústic de l’habitatge et permetrà estalviar en les factures d’energia i viure més còmodament.

Consulta a Andreu Solar quines opcions et pot facilitar per millorar l’aïllament.

Estalvi d’energia

Andreu Solar t’ajuda a optimitzar l’ús de l’energia que compres a la companyia, o d’origen solar perquè puguis enmagatzemar energia i estalviar al màxim durant tot l’any.

Andreu Solar et pot ajudar a estalviar energia a casa teva:

Aïllament tèrmic:

-Aïlla les parets, sòls i sostres per evitar pèrdues de calor.
-Utilitza finestres amb vidres d’aïllament tèrmic.
-Reemplaça electrodomèstics antics per models més nous i eficients.

Domòtica intel·ligent:

-Instal·la sistemes domòtics per controlar la climatització, la llum i l’aigua de manera eficient.
-Programa els dispositius per a un ús òptim.

Certificació energètica:

-Assegura’t que la teva vivenda tingui una alta certificació energètica (classe A o superior).

Aprofitament de la llum natural:

-Aprofita la llum del sol durant el dia.
-Utilitza llums LED d’alta eficiència.

Apaga els dispositius en repòs:

-Desconnecta els electrodomèstics quan no estiguin en ús.
-No deixis els carregadors encesos sense necessitat.

Control de la calefacció i l’aire condicionat:

-Mantén una temperatura raonable (21 °C a 19 °C) per estalviar energia.
-Tapa bé les portes i finestres per evitar corrents d’aire.

Estalvi d’aigua:

-Repara les fuites d’aigua.
-Utilitza aixetes i dutxes d’estalvi d’aigua.

Recorda que petits canvis poden fer una gran diferència en l’eficiència energètica i el teu impacte ambiental.

Andreu Solar t’ofereix diverses opcions per ajudar-te a reduir la teva empremta ecològica i viure de manera més eficient.

Estalvi d’aigua

A més de l’energia, l’ús eficient de l’aigua és essencial per a la sostenibilitat. Andreu Solar pot proporcionar-te solucions per aprofitar l’aigua de casa, l’aigua de pluja, i reduir el consum d’aigua en el teu dia a dia.

Aprofitar l’aigua de pluja és una pràctica intel·ligent per reduir la nostra empremta ecològica i contribuir a un estil de vida més sostenible.

Aigua de reg: Andreu Solar t’ajuda a utilitzar l’aigua de pluja per regar les plantes. L’aigua de pluja és ideal perquè no conté els productes químics que es troben a l’aigua corrent. Una senzilla instal·lació pot proveir-te d’aigua de reg per molts dies.

Cisterna del WC: Cada vegada que descarreguem el lavabo, són entre 5 i 10 litres d’aigua que es van per l’aixeta avall. Andreu Solar t’ajuda a aprofitar l’aigua de pluja per al lavabo sense filtres especials ni tractaments específics per a aquest ús.

Tasques Domèstiques: Pots fer servir l’aigua de pluja per netejar terrasses, el garatge, rentar el cotxe o les bicicletes, per exemple amb aparells de pressió. És una manera de reduir la dependència de l’aigua potable per a tasques no relacionades amb el consum humà.

És important recordar que l’aigua de pluja es destina principalment a satisfer les necessitats domèstiques de reg, però també es pot utilitzar per altres usos que no requereixen aigua potable, com ara l’inodor o neteja amb aparells de pressió.

A Catalunya hi ha 51 municipis amb ordenances municipals d’estalvi i ús eficient de l’aigua i 48 d’ells contemplen l’aprofitament de les aigües pluvials.

Aprofitament d’altres aigües:

Aigua d’Osmosi Inversa:

Reutilització de l’aigua d’osmosi inversa: Si tens un sistema d’osmosi inversa a la teva llar, pots aprofitar l’aigua residual generada per altres fins. Per exemple, utilitza-la per regar plantes o netejar.

Aigua de Descalcificadors:

Aprofitament de l’aigua de descalcificadors: L’aigua que passa per un descalcificador pot ser utilitzada per a tasques com netejar vidres o rentar cotxes. No és adequada per al consum humà, però és útil per altres usos.

Aigua Grisa:

Recollida d’aigua grisa: L’aigua grisa prové de lavabos, dutxes i rentadores. Pots instal·lar sistemes per recollir aquesta aigua i utilitzar-la per descarregar el lavabo o per a la neteja.

En resum, aprofitar l’aigua procedent d’usos domèstics i de màquines d’osmosi o descalcificadors és una manera pràctica de reduir el consum d’aigua i contribuir a un estil de vida més sostenible.

Domòtica

La domòtica és una eina poderosa per controlar i automatitzar els sistemes de la teva llar. Amb Andreu Solar, pots integrar solucions domòtiques per millorar l’eficiència energètica i la comoditat.

La domòtica és una tecnologia que pot millorar la teva vida quotidiana i fer que la teva llar sigui més eficient, còmoda i segura.

Andreu Solar t’explica algunes maneres en què la domòtica et pot ajudar:

Automatització de llums i cortines:

Encén i apaga llums: La domòtica pot encendre i apagar les llums automàticament quan arribes a casa o et vas.

Control de cortines: Programa les cortines per obrir-se i tancar-se segons l’hora del dia o la llum solar.

Eficiència energètica:

Control de calefacció i aire condicionat: Ajusta la temperatura de forma eficient.

Gestió d’Electrodomèstics: Programa els electrodomèstics per funcionar en horaris de baixa tarifa elèctrica.

Gestió de consum d’aigua i energia:

Sensors d’Aigua: Detecten fuites d’aigua i t’alerten.

Bombetes Intel·ligents: Apaga les llums no necessàries i estalvia energia.

Seguretat i vigilància:

Càmeres de Seguretat: Instal·la càmeres de vigilància que et permetin veure la teva llar des del teu telèfon.

Sensors d’Intrusió: Rebràs alertes si algú entra a casa quan no hi ets.

Assistents virtuals:

Ordres de veu: Controla els dispositius amb comandes de veu. Pots demanar al teu assistent virtual que et llegeixi les notícies, et recordi cites o et posi música.

Comoditat i entreteniment:

Preparació d’àpats: L’assistent virtual pot donar-te receptes i guiar-te en la cuina.

Control de televisió i altres dispositius: Canvia de canal o ajusta el volum amb la veu.

La domòtica et permet personalitzar la teva llar, estalviar temps i energia, i viure de manera més còmoda i segura.

Mobilitat elèctrica

Cada dia es fa més evident que la mobilitat serà elèctrica. I per gaudir-ne i estalviar, cal que preparem els nostres habitatges per un futur amb cotxes, motos, bicicletes i altres sistemes de mobilitat TOTALMENT elèctrics.

L’energia solar és una font renovable i neta que pot ser aprofitada per carregar vehicles elèctrics a la teva llar.

Andreu Solar ha dut a terme instal·lacions de càrrega elèctrica, públiques i privades. Aquestes són les solucions que proposa:

Plaques Fotovoltaiques:

Càrrega directa: Utilitza l’energia generada per les plaques fotovoltaiques per carregar el teu vehicle elèctric directament. Aquesta opció és la més senzilla i eficient.

Bateries d’emmagatzematge: Si la teva instal·lació fotovoltaica té bateries d’emmagatzematge, pots emmagatzemar l’energia solar durant el dia i utilitzar-la per carregar el cotxe a la nit.

Pèrgoles solars:

Instal·la pèrgoles solars amb plaques fotovoltaiques als aparcaments o zones exteriors. Això no només proporciona ombra, sinó que també genera energia per a la mobilitat elèctrica.

Estació de càrrega domèstica:

Instal·la una estació de càrrega a casa. Pots connectar-la directament a la teva instal·lació fotovoltaica per carregar el cotxe amb energia solar.

Control Intel·ligent:

Utilitza sistemes domòtics per programar la càrrega del vehicle quan l’energia solar estigui disponible.

Monitoritza el consum i ajusta els horaris de càrrega segons la producció solar.

Subvencions i Ajuts:

Consulta les subvencions disponibles per a la instal·lació d’estacions de càrrega per a vehicles elèctrics.

Recorda que aprofitar l’energia solar per a la mobilitat elèctrica no només et permet estalviar en les despeses de combustible, sinó que també contribueix a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

 

Andreu Solar està compromès amb el planeta i treballa per un futur més verd i sostenible per a tothom. Si vols saber més o començar a connectar-te al sol, visita el seu lloc web.

 

Connecta’t al sol i fes un pas cap a un estil de vida més sostenible!

 

I recorda:

.Andreu Solar s’escriu amb “S” de Sostenibilitat