Andreu Solar

Actualitat

22 d'octubre de 2021

Reduïm la petjada de carboni, només tenim un planeta!

L’emissió de gasos d’efecte hivernacle és un dels principals factors que contribueixen a l’acceleració del canvi climàtic. El principal causant d’aquesta situació ha estat l’activitat humana, provocant un sobreescalfament del planeta. Organitzacions, empreses i entitats són emissores de gran part dels gasos d’efecte hivernacle i les que impacten a majors trets en el medi ambient.

Moltes empreses d’avui dia es marquen com a objectiu incorporar el verd i la reducció de la seva petjada de carboni. D’aquesta manera pretenen arribar a ser una empresa més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Un compromís que tard o d’hora hauran d’assumir totes les empreses per tal de compensar les seves emissions i assolir un impacte zero de CO.

La petjada de carboni és el càlcul de la totalitat d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle emeses per un individu, empresa o producte, de forma directa o indirecta. Es mesura en tones de CO equivalent (tCOe), i es calcula multiplicant les dades dels consums per factors d’emissió.

Per tal de reduir la petjada de carboni cal assumir certs hàbits i dur a terme petites accions: substituir els fluorescents per bombetes led, posar en pràctica les tres erres (reduir, reutilitzar i reciclar), potenciar les videoconferències per estalviar desplaçaments, incentivar a la mobilitat sostenible amb l’ús de la bicicleta o els vehicles elèctrics, reduir les impressions, o desconnectar els aparells elèctrics i ordinadors en acabar la jornada laboral.

La Unió Europea vol assolir la neutralitat climàtica per l’any 2050. Una neutralitat que s’aconsegueix quan s’emet la mateixa quantitat de diòxid de carboni a l’atmosfera de la qual es retira per diferents vies. També es diu balanç zero o petjada de carboni zero. A més, és un dels objectius de l’Agenda 2030. Concretament l’objectiu 13 que marca aplicar mesures urgents per combatre i adaptar-nos al canvi climàtic. Aconseguir l’objectiu no és fàcil i necessita la implicació de tots: governs, empreses i població.

 

Ruben Fontarosa

Responsable Dept. de Manteniment Elèctric